Byggherre

Enkelt. Smart. Rättvist.

Flowe Easee2019 AVIA TRYKK HIGHRES 31 of 68
Flowe Easee2019 AVIA TRYKK HIGHRES 44 of 68

Ge dina bostadsköpare en bra laddningsupplevelse

Hittills har bostadsköpare ofta betalat uppåt 50 000 kr per laddbox, köpt som tillval. När föreningen sedan har övertagit projektet kan samma laddbox köpas till en bråkdel av priset utan att de boende då behöver att ta sin rättmätiga andel av infrastrukturkostnaden. Det är osocialt och kommer att upplevas som orättvist att de som är tidigt ute betalar mer. För dig som byggherre är det samtidigt svårt att sätta priset på en elbilsladdare (där alla infrastrukturkostnader ska täckas in) så länge det är osäkert hur många som faktiskt kommer att beställa en sådan. Vi har därför utvecklat ett helt unikt koncept som är fördelaktigt för alla parter.

Flowe är din professionella rådgivare och ser till att projektet får ett laddningssystem som slutkunden vill ha. Vi projekterar, installerar, informerar och administrerar alltihop åt er. Helt laddningsklara p-platser där slutkunden kan beställa själva laddboxen till samma pris före och efter övertagandet, och där all administration, fakturering, service och support ingår.

Gå til våra produkter
Flowe Easee2019 AVIA TRYKK HIGHRES 40 of 68

Rättvist och förutsägbart

Kunden betalar samma för elbilsladdaren oavsett om den köps före eller efter övertagandet.

Flowe Easee2019 AVIA TRYKK HIGHRES 35 of 68

Byggherren betalar 0 kr

Ett lågt fast månadsbelopp läggs på de gemensamma kostnaderna där all laddningsinfrastruktur, administration och service ingår.

Flowe Easee2019 AVIA TRYKK HIGHRES 33 of 68

Easee Charge

Ett smart, enkelt och framtidsinriktat laddningssystem

 1. Utvecklat och producerat i Norge för norska förhållanden
 2. Kan installeras inomhus och utomhus
 3. Fungerar på alla typer av elnät och laddningsbara fordon
 4. Upp till 22 kW laddningseffekt
 5. Integrerad eSIM/4G- och WiFi-anslutning
 6. Styr laddningen och ha full översikt i appen
 7. Programvaran uppdateras automatiskt
 8. Integrerad jordfelsbrytare och temperatursensorer
 9. Laddningskabeln kan låsas
 10. Stöder trefasladdning på IT-jordningsnät
 11. Last- och fasbalansering
 12. Färdig för tvåvägskommunikation mellan bil och laddbox
 13. Stöder smart laddning
 14. Väger endast 1,5 kg
 15. Fem valfria färger

Vi gör hela jobbet

Projektering – vi är din professionella rådgivare
Vi berättar för dig vad du bör/kan lägga in i effektbudgeten, och sedan tar vi över.

All laddningsinfrastruktur
Vi levererar och monterar all nödvändig utrustning så att projektet har startklara bakplattor levererade till alla platser.

Information till slutkund
Vi utarbetar professionellt och detaljerat informationsmaterial som kan införlivas i prospekt och tillvalsbroschyr.

Administration och fakturering
Vi fakturerar varje enskild boende för strömförbrukningen och betalar strömräkningen. Styrelsen kan använda sin tid på andra och viktigare saker.

Service och support
Vi erbjuder 24/7-support och fjärrövervakning av våra laddningssystem. Vi ser också till att laddboxarna kontrolleras årligen enligt gällande regelverk.

FLOWE Nettbruk 2019 AVIA Produksjon 5 of 21

VÅRT LADDNINGSKONCEPT – KORT FÖRKLARAT

BESTÄLL OFÖRPLIKTIGANDE BESIKTNING

Vill du att vi möts för en närmare presentation av konceptet eller utarbetar en offert till dig?