01Lid

MADE IN NORWAY

Flowe är delägare i och huvuddistributör för det norska företaget Easee AS. Vi är en helserviceleverantör som projekterar, installerar och administrerar världens mest intelligenta laddningskoncept för elbilar.

ETT LÄTT VAL

BAKGRUND

Med 15 års erfarenhet av olika former av parkeringsteknik konstaterade vi tack vare vårt systerbolag (Metrisk) att det inte fanns någon tillfredsställande laddningslösning för elbilar på marknaden. De olika lösningarna vi installerade i våra många projekt var i huvudsak för komplicerade att projektera, installera och administrera, kostsamma, stora och otympliga, oflexibla och omoderna.

Vår strategi är att erbjuda marknadens bästa lösningar inom varje segment, men lösningarna måste även ha vissa kvaliteter som kunderna och användarna efterfrågar innan vi väljer att gå vidare. Av en slump kom vi i kontakt med en trio i Rogaland som också tänkte i de här banorna, men som dessutom hade bred kompetens och lång erfarenhet inom utveckling av smarta laddningslösningar. Efter att de presenterat vad de jobbat med tog vi ett snabbt beslut om ett strategiskt ägande i företaget och har sedan följt utvecklingen nära och med stort intresse. Företaget heter Easee.

KORT OM EASEE

Easee AS grundades i januari 2018. Företagets grundarteam har en bakgrund inom utveckling, produktion och försäljning av produkter inom flera olika industrier. Teamets kärnkompetens är utveckling av superkompakt kraftelektronik, industridesign och produktion. Teamet har även flera års erfarenhet inom laddningsbranschen, där de har spelat en central roll för utvecklingen av en av de främsta laddningslösningarna i världen idag. 

Företagets ambitioner är att utveckla framtidens energisystem och de startar med en laddningslösning för elbilar. Produkterna utvecklas och produceras i Norge, och ska vara särskilt enkla att installera, styra och använda. Produkterna ska vara genomtänkta och, i så hög grad som möjligt, autonoma. Produkterna ska bli grundbulten i framtidens elnät och ge en mycket mer effektiv fördelning av den energi som är tillgänglig. Viktigast av allt är att produkterna ska ge folk frihet – de ska helt enkelt fungera.