Avia flowe 4 Avia flowe 4

Konfektfabrikken valde en gemensam laddningslösning från Flowe

Konfektfabrikken Garasjesameie finns på Gøteborggata 16 på Øvre Grünerløkka i Oslo. Byggnaden är från 2012 och i garagekällaren finns 223 platser.

03. maj

Embla Bjoner

Lästid
16x9 00 01 08 15 Still002

Varför beslutade samfälligheten att investera i en gemensam laddningsanläggning?

Vi byggde ut ett litet område 2018 med 30 platser för elbilar. Vi hade många fler som ville ha laddningsmöjlighet i garaget och tänkte därför göra färdig infrastrukturen för alla platser i garaget. Detta eftersom vi antar att antalet som vill ha laddningsmöjlighet kommer att öka framöver.

Laddningsbehov kan förändras över tiden.

Därför ska det vara enkelt och prisvärt att bygga ut laddningssystemet.

Spela film
Flowe Easee2019 AVIA WEB 39 of 68

Hur gick ni till väga för att inhämta anbud?

Vi letade runt på nätet, såg på andra samfälligheter/bostadsrättsföreningar och hade flera leverantörer som gjorde besiktning och tittade på anläggningen. Leverantören kom med ett prisförslag som vi i styrelsen har värderat. Priserna varierar något, men det gör även val av teknik från vissa av dem.

Avia flowe 1 2022 05 03 125916 kldu

Vilka kriterier bedömdes i urvalsprocessen?

Vi beaktade allt från pris, kapacitet för alla, framtidsinriktad teknik och faktureringstjänst till service, drift och support.

En av huvudpunkterna var självklart priset, men vi la även vikt vid kapacitet så att även de boende som inte valt att beställa direkt ska kunna koppla upp sig till anläggningen i framtiden.

Vi ville också ha en laddningsbox som var modern, driftsäker och framtidsinriktad. En annan viktig punkt var att utlokalisera faktureringstjänsten till en professionell part, eftersom vi gjort detta själva tidigare, med mycket manuellt jobb. Samt att all support och allt underhåll ska gå via leverantören. Detta omfattar även att framtida boende som ska beställa en laddningsbox ska göra detta via en nätportal hos leverantören, utan att behöva gå via styrelsen med allt merarbete som det medför.

Varför valde ni att köpa istället för att hyra?

Vi räknade på detta och kom fram till att efter 5–6 år skulle detta inte löna sig för samfälligheten och de boende totalt sett. Därför ansåg vi att det var bäst att äga infrastrukturen själva. På så sätt blev också månadskostnaderna för de boende så låga som möjligt.

laddbox flowe charging

Hur har processen från besiktning till färdig anläggning varit?

Både leverantör och elektriker har varit hjälpsamma under hela processen. Vi har tagit ganska lång tid på oss att bestämma oss för utbyggnaden och det var många ändringar under tiden från vår sida, men både leverantören och deras elektriker har varit tålmodiga. Totalt sett har hela processen varit lyckad som styrelsen ser det.

EASEE Lowres WEB 9 of 50

Hur har responsen från de boende sett ut?

De boende har varit mycket nöjda. Fått positiv återkoppling från de boende. Få frågor till styrelsen från de boende, vilket tyder på att systemet fungerar mycket bra.

FLOWE FOTO LOWRES 34 of 50

Har du några tips att dela med dig av till andra bostadsrättsföreningar och samfälligheter?

Planera väl och bestäm er för att bygga ut infrastrukturen till alla, men gör det valfritt för de boende om de ska ha en laddningsbox nu eller senare. Förankra utbyggnaden vid årsmötet för att undvika eventuella konflikter.

FLOWE FOTO LOWRES 41 of 50

Skulle ni rekommendera andra att använda Flowe som leverantör?

Vi skulle absolut rekommendera Flowe som leverantör. De har varit tillgängliga under hela processen och har varit hjälpsamma med ändringar vi har kommit med under arbetets gång.